Muhabbat khud batati hai,
Kahan kis ka thikana hai,
Kise aankhon mein rakhna hai,
Kise dil mein basana hai,
Riha karna hai kis ko?
Aur kise zanjeer karna hai,
Mitana hai kise dil se,
Isy maloom hota hai,
Safar dushwaar hota hai,
Kisi ki chasm_e_girya mein.
Chupa iqrar kitna hai,
Shajar jo girne wala hai,
Safar ki har sa`uobat,
Aur musibat yaad rakhti hai,
Jise sare bhula dain,
Muhabbat yaad rakhti hai,

Tags: ROMANCE

Sign In to know Author