Jab ek aurat apne maa ke ghar hoti hai toh "RANI" ke tarah hoti hai

Jab ek aurat apne sasural me jati hai toh "LAKSHMI" hoti hai

Jab ek aurat apne ghar me sab kaam karne lagti hai toh "BAI" ke tarah kaam karti he rehete hai .

Har ek aurat "Rani Lakshmi Bai" hoti hai .

Tags: Psychology

Sign In to know Author